(inne)

Z Nondanych

Strona pomocnicza oznaczająca, że link prowadzący do danej strony pochodził spoza Gry. Możliwe też, że strona została wylosowana lub coś takiego.