Motyw:Śpiew

Z Nondanych
Śpiew
Motyw (temat)
Jest podmotywem motywów Muzyka