Motyw:Amazonka

Z Nondanych
Amazonka
Motyw (temat)
Jest podmotywem motywów Rzeka