Motyw:Astronauta

Z Nondanych
Astronauta
Motyw (temat)
Jest podmotywem motywów Człowiek