Motyw:Błaganie o litość

Z Nondanych
Błaganie o litość
Motyw (temat)
Jest podmotywem motywów Czynności