Motyw:Barack Obama

Z Nondanych
Barack Obama
Motyw (temat)
Jest podmotywem motywów Człowiek, USA, Polityka