Motyw:Chuck Norris

Z Nondanych
Chuck Norris
Motyw (temat)
Jest podmotywem motywów Człowiek