Motyw:Donald Tusk

Z Nondanych
Donald Tusk
Motyw (temat)
Jest podmotywem motywów człowiek, Polityka