Motyw:Dresiarze

Z Nondanych
Dresiarze
Motyw (temat)
Jest podmotywem motywów Przestępczość