Motyw:Kaseta VHS

Z Nondanych
Kaseta VHS
Motyw (temat)
Jest podmotywem motywów Kaseta, Telewizor