Motyw:Napój

Z Nondanych
Napój
Motyw (temat)
Jest podmotywem motywów Jedzenie, Ciecz