Motyw:Pieczywo

Z Nondanych
Pieczywo
Motyw (temat)
Jest podmotywem motywów Jedzenie