Motyw:Piernik

Z Nondanych
Piernik
Motyw (temat)
Jest podmotywem motywów Słodycze