Motyw:Podróż wycieczka

Z Nondanych
Podróż wycieczka
Motyw (temat)
Jest podmotywem motywów Transport