Motyw:Polityk

Z Nondanych
Polityk
Motyw (temat)
Jest podmotywem motywów Polityka, Człowiek