Motyw:Spadochron

Z Nondanych
Spadochron
Motyw (temat)
Jest podmotywem motywów Latanie, Spadanie