Motyw:Terroryzm

Z Nondanych
Terroryzm
Motyw (temat)
Jest podmotywem motywów Wojna