Typ strony Gry:Restart

Z Nondanych
Restart
Typ strony Gry
 

Obejmuje strony niebędące stroną śmierci, która używa gra:strona 1 lub jej jedyną (lub główną pod względem fabularnym) opcją jest powrót do strony 1 lub Gra